ANBI

Startpagina Nieuws Contact

ANBI Publicatie: Stichting Molen Nieuwvliet

Naam: Stichting Molen Nieuwvliet
Werknaam:De molen heeft geen naam.
RSIN nummer: 807894692
Nummer K.v.K.: 21020494

Bezoek adres molen: Molenweg 5 Nieuwvliet

Samestelling bestuur:
Voorzitter: I. Michielsen
Penningmeester/Secretaris: R. Vermorken
Bestuursleden: P. Michielsen, M.Minderhoud, Th Hanenbergh 

Contact: Stichting Molen Nieuwvliet
I Michielsen
Molenweg 4 4504 AP Nieuwvliet
tel.:‭ (06) 54 91 74 02‬
sjami@zeelandnet.nl

Beleidsplan:
Elke 6 jaar wordt er een onderhoudsplan gemaakt in samenwerking met de monumentenwacht.

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben alleen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling: De stichting heeft ten doel de instandhouding en het herstellen van de molen als bedoeld in de Monumentenwet.
         
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
          het verwerven en verkrijgen van de daartoe benodigde geldelijke middelen;
          het beheren van geldelijke reserves  

Met inachtneming van de statuten beslist het bestuur over de gevallen waarin en de wijze waarop beschikbare geldelijke en andere middelen het doel zullen worden aangewend.

Wij trachten ook subsidies en fondsen te verwerven teneinde de conditie van de molen langere tijd zeker te stellen.

Daarom zoeken we naar donateurs/ sponsoren tot het geven van al dan niet periodieke bijdragen.

Activiteiten: Het open stellen van de molen en het publiek uitleg geven over de werking van de molen door middel van rondleiding en model.

De molen is elke woensdag en zaterdagmiddag in bedrijf en geopend voor publiek.

In 2020/2021 heeft de molen een grote restauratie ondergaan.

"STICHTING MOLEN NIEUWVLIET" REKENING 2022 IN EURO
INKOMSTEN EURO UITGAVEN EURO
Saldo 31-12-2021 32529,39 Niet subsidiabel:
Rente 2022 4,61 Rabobank kosten 2022 114,76
Donateurs 2022 493,00 DONATUS, brand/stormverzekering 2022 826,34
Sponsors 2021, giften 1209,50 UNIVE Het Zuiden, W.A. Verzekering 2022 191,68
Unive terugbetaling premie 4,98 Contributie 2022 "De Hollandsche Molen" 100,00
Sub. Mjp 2019-2024; Rd Cult. Erfgoed (voorschot 2022 4500,00 Contributie 2022 St. Cultureel Erfgoed Zeeland 44,00
Sub. Mjp  2019-2024 gemeente Sluis (voorschot 2021)  3202,00 Voorschot organisatiekosten Sintepierse Feesten 100,00
Sub. Mjp 2019-2024 gemeente Sluis (voorschot 2022) 3202,00 Bestuurskosten 893,91
Draaipremie 2021 provincie Zeeland 105,00 Winkelfacturen Thijs Groosman 1241,10
Draaipremie 2021 gemeente Sluis 0,00 Digtal Revolution, etiketten 24,45
Opbrengst Sintepierse Feesten 2022 950,00 Subsidiabel:
Rabobank, Clubkascampagne 2022 242,50 Facturen kruipalen, Jongeneel, diverse 901,64
De Blaeij, periodieke gift 2 van 5 625,00 Molenmakerij J. Wilten, schijfloop steenspil 2.220,68
Oliebollenactie, Th Grrosman sponsor 617,60 Molensteenmakerij H. Titulaer 2.299,00
Verkoop meel, melkbus bezoekers 4240,00
Bijdrage draaien Thijs Groosman 38,05 Batig saldo: 43.653,07
Tuin en Terras Fenijn periodieke gift 620,00
Oliebollen dec.2022 27,00
52610,63 52610,63